Cài đặt ứng dụng trên store

Cài đặt ứng dụng trên store

by Admin User -
Number of replies: 0

Hiện BEA đang sựng dụng nền tảng của moodle.

Bạn có thể cài đặt ứng dụng moodle trên các app store tương ứng theo hệ điều hành IOS hoặc Android.

Từ khoán tìm kiếm: Moodle

Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moodle.moodlemobile&hl=en&gl=US&pli=1

IOS

https://apps.apple.com/us/app/moodle/id633359593

Đăng nhập vào app Moodle.

B1: Điền địa chỉ website muốn truy cập

bea.edu.vn hoặc https://bea.edu.vn

B2: Điền thông tin tài khoản bạn đã tạo trên bea.edu.vn để đăng nhập.