Giới thiệu về các khóa học

Giới thiệu về các khóa học

Tiếng Anh chuyên ngành Bán hàng và Tiếp thị (English for Sales&Marketing)
BEAKhóa học Tiếng Anh chuyên ngành Bán hàng và Tiếp thị (English for Sales&Marketing) của BEA được Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A , giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Hà Nội biên soạn.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lí giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1994; tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1997; tốt nghiệp Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Australia năm 2003.
Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán (English For Accounting)
Tiếng Anh chuyên ngành kế toán.Khóa học Tiếng Anh chuyên ngành Kế toán (English For Accounting) của BEA được Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A , giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Hà Nội biên soạn.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lí giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1994, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1997, tốt nghiệp Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Australia năm 2003.
Luyện phát âm chuẩn giọng Anh - Mỹ

khoahocKhóa học Luyện phát âm chuẩn giọng Anh Mỹ của BEA được thày Nguyễn Quốc Hùng, M.A chính thức biên soạn và dàn dựng và giảng dạy.
Thầy giáo Nguyễn Quốc Hùng, MA, là một trong những chuyên gia về giảng dạy Tiếng Anh hàng đầu ở Việt Nam với 34 năm công tác và giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội, 21 năm xây dựng các chương trình Tiếng Anh trên truyền hình VTV2 (từ năm 1986 đến nay) và 13 năm trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam (từ năm 1994 đến nay).


Ngữ Pháp Tiếng Anh Thương Mại
khoahoc BEAKhóa học Ngữ Pháp Tiếng Anh Thương Mại của BEA được Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A , giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Hà Nội biên soạn.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lí giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1994, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1997, tốt nghiệp Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Australia năm 2003.
Tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính - Ngân hàng
khoahoc BEAKhóa học Tiếng Anh chuyên ngành Tài Chính - Ngân hàng của BEA được Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A , giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Hà Nội biên soạn.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lí giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1994, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1997, tốt nghiệp Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Australia năm 2003.
Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch - Khách sạn
khoahocKhóa học Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch - Khách sạn của BEA được Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A , giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Hà Nội biên soạn.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, M.A có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lí giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp ĐH Tổng hợp Hà Nội năm 1994, tốt nghiệp ĐH Kinh tế Quốc dân năm 1997, tốt nghiệp Thạc sỹ Ngôn ngữ học Ứng dụng tại Australia năm 2003.
Tiếng Anh cơ bản (BEA General English - Trình độ sơ cấp)
khoahocKhóa học Tiếng Anh cơ bản (BEA General English - Trình độ sơ cấp) của BEA được thạc sĩ Trần Thị Như Hoa, giảng viên Ngoại Ngữ - Đại học Ngoại Thương Hà Nội biên soạn.

Thạc sĩ Trần Thị Như Hoa, có 15 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục đào tạo. Tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1992, tốt nghiệp Bằng Thạc sỹ về ngôn ngữ tại Úc năm 2005.
Tiếng Anh chuyên ngành Viễn Thông (Telecommunications)

khoahocKhóa học tiếng Anh chuyên ngành Viễn thông của BEA được thạc sĩ Nguyễn Thị Bắc và thạc sĩ Trần Hương Giang, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1994 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài : “Dịch thuật ngữ chuyên ngành Kỹ thuật Điện” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Trần Hương Giang tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1997 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài “phân tích ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử -Viễn thông” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc và giảng viên Trần Hương Giang đã có hơn 10 năm giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật chuyên ngành Điện – Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho sinh viên kỹ thuật và sinh viên chuyên ngữ của Đại học Bách khoa Hà nội. Các tác giả đã tham gia biên soạn giáo trình và bài giảng đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tiếng Anh trong Trường.


Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Information Technology)

khoahoc Khóa học tiếng Anh chuyên ngành Tin học của BEA được thạc sĩ Nguyễn Thị Bắc và thạc sĩ Trần Hương Giang, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1994 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài : “Dịch thuật ngữ chuyên ngành Kỹ thuật Điện- Điện tử” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Trần Hương Giang tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1997 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài “phân tích ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử -Viễn thông” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc và giảng viên Trần Hương Giang đã có hơn 10 năm giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật chuyên ngành Điện – Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho sinh viên kỹ thuật và sinh viên chuyên ngữ của Đại học Bách khoa Hà nội. Các tác giả đã tham gia biên soạn giáo trình và bài giảng đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tiếng Anh trong Trường.


Tiếng Anh chuyên ngành Điện (Electrical Engineering)

khoahoc

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật Điện của BEA được thạc sĩ Nguyễn Thị Bắc và thạc sĩ Trần Hương Giang, giảng viên Khoa Ngoại Ngữ - Đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1994 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài : “Dịch thuật ngữ chuyên ngành Kỹ thuật Điện” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Trần Hương Giang tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành tiếng Anh năm 1997 và bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ đề tài “phân tích ngôn ngữ Tiếng Anh chuyên ngành Điện tử -Viễn thông” năm 2003 tại Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Giảng viên Nguyễn Thị Bắc và giảng viên Trần Hương Giang đã có hơn 10 năm giảng dạy tiếng Anh Kỹ thuật chuyên ngành Điện – Điện tử - Viễn thông và Công nghệ Thông tin cho sinh viên kỹ thuật và sinh viên chuyên ngữ của Đại học Bách khoa Hà nội. Các tác giả đã tham gia biên soạn giáo trình và bài giảng đang được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tiếng Anh trong Trường.