Giới thiệu về các khóa học

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ()
Tiếng Anh chuyên ngành Tin học (Information Technology)
1. Giới thiệu về khóa học

Khóa học tiếng Anh chuyên ngành Tin học được biên soạn trên cơ sở hiểu biết sâu sắc về khó khăn và đặc điểm của quá trình học tiếng Anh Kỹ thuật, đặc biệt phù hợp với đối tượng chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành Tin học. Dựa trên phương pháp dạy học tốt nhất hiện nay là lấy người học làm trung tâm (students centered), các hoạt động trong khóa học được thiết kế nhằm giúp thỏa mãn nhu cầu tối đa của người học. Các chủ đề được chọn nhằm cung cấp không chỉ kiến thức cơ bản trong ngành Tin học mà còn cả những chủ để đang được nhiều người quan tâm hiện nay trong lĩnh vực này. Khóa học Tiền Anh chuyên ngành Tin học còn là sự kết hợp hài hòa giữa nhu cầu học tiếng Anh tổng quát và tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật. Tham gia khóa học này, người học có cơ hội luyện phát âm cùng người bản xứ, luyện nghe từ đơn giản đến phức tạp (nghe từng câu có từ khóa cho đến luyện nghe lấy thông tin chính), tìm hiểu thuật ngữ chính xác theo từng chủ đề bằng hai ngôn ngữ Anh và Việt. Qua đó nâng cao cơ hội cho người học có thể tự tìm hiểu và mở rộng hiểu biết vấn đề một cách chủ động. Khóa học cũng cung cấp các hoạt động luyện kỹ năng đọc hiểu ngôn ngữ kỹ thuật, cách sử dụng các cấu trúc câu phổ biến trong ngôn ngữ tiếng Anh chuyên ngành Tin học. Trên cơ sở đó, người học có thể bước đầu tự viết được một số văn bản bằng tiếng Anh về chuyên ngành Tin học.

2. Phương pháp để học khóa học này

Để hoàn thành khóa học thành công, người học nên làm các bài tập theo thứ tự đã được đánh số từ 1 đến 7. Trước khi chuyển sang làm một bài tập mới, người học cần đạt tối thiểu 80% điểm số của bài tập trước. Người học cũng nên học các bài theo thứ tự đã được đánh số vì có rất nhiều thuật ngữ không hướng dẫn lại.

3. Mục tiêu của khóa học

Khóa học được thiết kế với mục tiêu giúp người học có khả năng sử dụng được ngôn ngữ chuyên ngành trong giao tiếp trực tiếp và văn bản. Cụ thể là người học có khả năng phát âm chính xác các thuật ngữ, diễn đạt đúng một số nội dung cơ bản trong chuyên ngành Tin học, có thể nghe hiểu các hướng dẫn cơ bản trong kỹ thuật, có thể đọc hiểu chính xác nội dung chuyên ngành và viết được một số văn bản đơn giản bằng ngôn ngữ kỹ thuật.

4. Nội dung khóa học

Hiện tại, khóa học gồm 10 chủ đề:

Unit
Topic
1
Các loại máy tính
2
Bộ sử lý từ
3
Linh kiện phần cứng máy tính
4
Các loại bộ nhớ
5
Phần mềm máy tính
6
Hệ điều hành
7
Ngôn ngữ lập trình
8
Các loại mạng
9
An toàn thông tin
10
Công ty IBM

5. Nội dung của từng bài

Các bài đều được biên soạn theo một khung sau:
- Phần luyện phát âm và từ vựng gồm 3 bài tập (từ bài 1 đến bài 3)
- Phần nghe hiểu gồm từ 1-2 bài tập
- Phần đọc hiểu gồm 1-2 bài tập
- Phần luyện các sử dụng ngôn ngữ chuyên ngành gồm 1-2 bài tập

6. Kết luận

Với tâm huyết và kinh nghiệm giảng dạy các tác giả đã cố gắng biên soạn tài liệu học tập với nội dung phù hợp với đa số người học, các tác giả tin tưởng người học có thể đạt được những tiến bộ rõ rệt khi tham gia khóa học tiếng Anh chuyên ngành Tin học nếu phương pháp học đã nêu ở phần trên được áp dụng nghiêm túc. Dù đã được chuẩn bị công phu, khóa học không thể tránh khỏi sai sót, mọi ý kiến góp ý đều được đánh giá cao.

7. Tài liệu tham khảo

http://www.webopedia.com/TERM/W/word_processing.html
en.wikipedia.org/wiki/Editing
www.legalinternetmarketing.com/seo-glossary.html
quizlet.com/print/144132/
www.commodore.ca/manuals/128_system_guide/glossary.htm
http://hu28m.blogspot.com/2007/09/who-is-using-your-network.html
http://www.tech-faq.com/transport-layer.shtml
http://www.networkdictionary.com/node/1501
http://support.microsoft.com/kb/325487
http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=voice+port&start=0&sa=N
www.achdirect.com/resources/glossary.asp
www.officeshopguide.com/computer-and-electronics.html
www.intermec.com.sg/learning/glossary/p.aspx
en.wikipedia.org/wiki/Word processor

Đăng ký học khóa học này >>>

Page: ()   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ()