Topic outline

 
  • Giáo viên
    Nguyễn Thị Bắc, Thạc sỹ ngôn ngữ, Giảng viên Tiếng Anh, Đại học Bách Khoa Hà Nội.
    Trần Hương Giang, Thạc sỹ ngôn ngữ, Giảng viên Tiếng Anh, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

    Các bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của khóa học này xin hãy e-mail cho giáo viên để được trợ giúp.

    Email: hocthemtienganh.hotro2@gmail.com
  • Đánh giá về khóa học này Choice
 
1
Các bài học của khóa học tiếng Anh chuyên ngành.

Tiếng Anh chuyên ngành Viễn Thông (English for Telecommunications)
Show only topic 1
2
Các bài học cơ sở của khóa

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh - GV: Cô Trần Như Hoa M.A
Show only topic 2
Skip ActivitiesSkip Administration

Administration

Skip Course categories