Topic outline

 
Giáo viên hỗ trợ
Nguyễn Lan Hương, M.A - Giảng viên tiếng Anh, Đại học Quốc gia Hà nội.

Các bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của khóa học này xin hãy e-mail cho giáo viên để được trợ giúp.

Email: hocthemtienganh.hotro2@gmail.com
 
1
Danh sách các bài học của khóa học
Show only topic 1
2
Luyện phát âm
Show only topic 2
3
Các bài tham khảo của khóa học


Đọc truyện cùng bé: (Nguồn: British Council)
Show only topic 3
Skip ActivitiesSkip Administration

Administration

Skip Course categories