Topic outline

 
Giáo viên
Nguyễn Tiến Dũng - Thạc sỹ ngôn ngữ, Giảng viên Tiếng Anh, Đại học Hà Nội.

Các bạn có câu hỏi liên quan đến nội dung của khóa học này xin hãy e-mail cho giáo viên để được trợ giúp.

Email: hocthemtienganh.hotro2@gmail.com
 
1
Các bài học của khóa học tiếng Anh chuyên ngành.

Tiếng Anh chuyên ngành Bán hàng và Tiếp thị (English for Sales&Marketing)

Show only topic 1
2
Các bài học cơ sở của khóa

Kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh - GV: Cô Trần Như Hoa M.A
Show only topic 2
Skip ActivitiesSkip Administration

Administration

Skip Course categories